Actie voor de zwerfhonden van Srebrenica

Na een noodoproep vanuit Silver Dog Srebrenica / Happy Tails Srebrenica met betrekking tot de dierenartskosten starten wij samen met de toppers van Veteranen Ontmoetings Centrum Den Bosch-Brabant Noord een inzameling. Wij hebben samen het prachtige bedrag van €1222,- opgehaald en inmiddels na aftrek crowdfunding kosten overgemaakt. Wij willen iedereen bedanken voor de donaties en…